Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Yritys:
CaddieON Oy
Y-tunnus:
2486398-6
Osoite:
Moreenitie 11
FI-90620 Oulu

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi:
Tuomo Lalli
Puhelin:
+358 40 843 3867
Sähköposti:
tuomo.lalli@caddieon.com

REKISTERIN NIMI

CaddieON Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt CaddieON Oy:n asiakkaaksi tai ostanut CaddieON Oy:n tuotteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on CaddieON Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää CaddieON Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää CaddieON Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen.

CaddieON Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin.

Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä CaddieON Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot rekisteriselosteeseen liittyen on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina CaddieON Oy:n asiakaspalveluun caddieon@caddieon.com tai postitse osoitteeseen: CaddieON Oy, Moreenitie 11, 90620 Oulu.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

CaddieON Oy:llä on oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. 
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan rekisteröintilomakkeesta. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja CaddieON Oy:n verkkokaupan hallintatyökalulla.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei kokonaisuudessaan luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää CaddieON Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee CaddieON Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.